Vrije plaatsen buitengewoon onderwijs 2021-2022

Hoe inschrijven ?
Neem contact op met de school voor informatie over de inschrijvingsprocedure.
Het kind is ingeschreven als de ouder de leerlingenfiche ondertekent voor akkoord met pedagogisch project en schoolreglement.

Vrije plaatsen ?
Zie tabel hieronder.
Is er een vrije plaats ? U kan uw kind inschrijven.
Is er geen vrije plaats ? U kan uw kind niet inschrijven. Uw kind staat op de wachtlijst van het schooljaar 2021-2022. De school geeft u een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving als bewijs.

Vragen ?
LOP-deskundige Els Bertels – 02 553 50 21 en lopgent.basis@ond.vlaanderen.be