Vrije plaatsen buitengewoon onderwijs 2022-2023

Hoe inschrijven voor 2022-2023 ?
Contacteer de school voor informatie over de inschrijvingsprocedure.
Het kind is ingeschreven als de ouder de leerlingenfiche ondertekent voor akkoord met pedagogisch project en schoolreglement.

Vrije plaatsen ?
Zie https://aanmeldenbuitengewoonbasis.be .
Is er een vrije plaats ? U kan uw kind inschrijven.
Is er geen vrije plaats ? U kan uw kind niet inschrijven. Uw kind staat op de wachtlijst van het schooljaar 2022-2023. De school geeft u een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving als bewijs.

Vragen ?
LOP-deskundige Els Bertels – 02 553 50 21 en lopgent.basis@ond.vlaanderen.be