Vrije plaatsen buitengewoon onderwijs 2023-2024

Hoe inschrijven voor 2023-2024 ?
Contacteer de school voor informatie over de inschrijvingsprocedure.
Het kind is ingeschreven als de ouder de leerlingenfiche ondertekent voor akkoord met pedagogisch project en schoolreglement.

Vrije plaatsen ?
Zie https://aanmeldenbuitengewoonbasis.be .
Is er een vrije plaats ? U kan uw kind inschrijven.
Is er geen vrije plaats ? U kan uw kind niet inschrijven. Uw kind staat op de wachtlijst van het schooljaar 2023-2024. De school geeft u een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving als bewijs.

Vragen ?
LOP-deskundige Gent basisonderwijs – 02 553 18 52 en lopgent.basis@ond.vlaanderen.be