Vrije plaatsen buitengewoon onderwijs 2021-2022

Hoe inschrijven ?
Inschrijven, kan via een elektronisch formulier op de website van de school. Klik hier voor het overzicht van de webadressen.
De school geeft u feedback:
– uw kind is ingeschreven OF
– uw kind is niet ingeschreven. Uw kind staat dan op de wachtlijst. De school geeft u een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving als bewijs.

Opmerking
De Vlaamse Regering keurde de oprichting van type 7 kleuter/lager bij MPI De Oase goed. De school kan op 1 september 2021 starten met type 7. Meer informatie nodig ? Contacteer de school.