Vrije plaatsen gewoon onderwijs 2023-2024

Voor informatie over de inschrijvingsprocedure en de vrije plaatsen zie https://meldjeaanbasis.stad.gent/.

In deze scholen werd de capaciteit bereikt voor anderstalige nieuwkomers in 2023-2024:
– Sint-Janscollege Visitatie (22 augustus 2023)
– Klimop Montessori (30 augustus 2023)
– Sint-Barbara lager onderwijs (8 september 2023)
– Nieuwen Bosch (15 december 2023)
– Sint-Janscollege Oude Bareel (16 januari 2024)
– De Dialoog (19 januari 2024)
– Basisschool Crombeen (23 januari 2024)
– Sint-Lievenscollege Wereldwijs (24 januari 2024)
– Toverberg (31 januari 2024)
– De Triangel (1 februari 2024)
– De Stadspoort (18 februari 2024)

Vragen ?
LOP-deskundige Gent basisonderwijs – 02 553 18 52 en lopgent.basis@ond.vlaanderen.be