Vrije plaatsen buitengewoon onderwijs 2023-2024

Hoe inschrijven voor 2023-2024 ?
U vindt hier later meer informatie.

Vrije plaatsen ?
U vindt hier later meer informatie.

Vragen ?
LOP-deskundige Els Bertels – 02 553 50 21 en lopgent.basis@ond.vlaanderen.be