Is het mogelijk om VRINT ook op een afgeschermde pagina te tonen?

Ja, dit is mogelijk. De meeste LOPs willen deze informatie publiek tonen, maar voor de LOPs die dit wensen, kunnen de vrije plaatsen ook op een paswoord-beveiligde pagina geplaatst worden.

De komende 4 jaar zijn er veel aanpassingen gepland in de opleidingsnummers. Hoe zorgen we dat die actueel blijven?

We importeren ieder jaar opnieuw de actuele data van AGODI, dus wijzigingen in nummering en benaming zijn geen probleem.

Is het mogelijk om de volzetverklaringen te exporteren?

Ja, we zullen dit voorzien. Zowel per school als voor alle scholen samen zal je een Excel lijst kunnen downloaden (al dan niet afgeschermd, kan LOP per LOP bekeken worden.)

Is het mogelijk om historische data te voorzien voor volzetverklaringen?

Dit kan later ontwikkeld worden. Voorlopig kan aan de hand van regelmatige Excel-exports een historisch overzicht bijgehouden worden.

Antidateren moet verboden zijn voor scholen. Enkel LOP-deskundigen moeten dit kunnen. Is dit mogelijk?

Wij zullen zorgen dat scholen zelf de datums niet kunnen aanpassen. Wanneer een school een wijziging doet, zal de datum automatisch op de datum van die dag gezet worden.

Wat zijn de mogelijkheden betreffende gebruikersrollen? Is het mogelijk om bijvoorbeeld een rol te maken die enkel datums kan aanpassen binnen een bepaalde periode (bv. tot de aanmeldingen beginnen)?

Extra rollen aanmaken met specifieke rechten is geen probleem, we zullen LOP per LOP bekijken welke mogelijke gebruikersrollen zij wensen, en wat hun mogelijkheden moeten zijn.

Is het mogelijk om schoolgegegevens en opleidingen te importeren van AGODI?

Ja, we kunnen starten van blanco data van AGODI. i.v.m. samenvoegen van scholen.

De eerste keer moeten de scholen zelf aangeven op welke manier ze de instellingsnummers willen combineren en onder welke roepnaam ze willen gegroepeerd worden.

De volgende jaren zullen dan enkel de opleidingen worden geïmporteerd, maar de groepering van de scholen van het vorige jaar zal behouden blijven.

Wat is inbegrepen in de prijs? Alle extra aanpassingen die wij nu vragen, zorgen die voor een verhoging van de prijs?

Het ontwikkelen van alle functionele aanpassingen met betrekking tot lop.be zijn inbegrepen in de prijs. We willen ons engageren om dit zodanig uit te werken dat alles efficiënt verloopt. Het is ons doel om volledig op maat, een goed, betaalbaar en gebruiksvriendelijk systeem uit te werken waar alle LOPs op termijn met plezier gebruik van zullen maken. Eens alles vlot draait, is het de bedoeling om te blijven inzetten op efficiëntie en de werklast zoveel mogelijk te beperken, door o.a. automatisatie en een gebruiksvriendelijke interface voor scholen en deskundigen. Door de mogelijkheid te bieden om zoveel mogelijk aanpassingen door de LOP-deskundigen en scholen zelf te laten doen, hopen wij dat dit project op termijn ook voor ons rendabel wordt. Het is ons doel om alle LOPs die aansluiten tegemoet te komen en de website te laten evolueren tot een applicatie die voor iedereen aan de verwachtingen voldoet.

Wanneer kan het nieuwe systeem online zijn?

Wij zullen er voor zorgen dat voor ieder LOP dat aansluit voor 24 december, de sub-site met VRINT-module en/of LOP-werking module online staat tegen begin februari.

Is het mogelijk om bepaalde velden een andere naam te geven, of weg te laten? Bijvoorbeeld, sommige LOPs willen voor de volzetverklaringen liever de benaming “Aantal zittende leerlingen” gebruiken in plaats van “Capaciteit”, en willen zich ook niet bezig houden met het invoeren van aantal weigeringen.

Ja, wij kunnen op maat van ieder LOP specifieke aanpassingen maken.

Kunnen scholen, naast het aanpassen van de capaciteiten, ook hun eigen informatie aanpassen?

Ja, dit zal mogelijk zijn. Scholen zullen zelf een aantal velden kunnen aanpassen zoals adres, telefoon, email, website, …